Mihin tilanteisiin Personal Matrix sopii?

 • Henkilöstön valmennuksen ja kehittämisen apuvälineeksi.
 • Hyvinvoinnin johtamiseen ja seurantaan.
 • Kehityskeskusteluiden työkaluksi tuomaan konkretiaa keskustelun ympärille ja ohjaamaan keskustelua oikeisiin asioihin.
 • Ongelmakohtien löytämiseksi ja keskustelun pohjaksi, kun työntekijä ei syystä tai toisesta suoriudu työssään.
 • HR:n työkalu tilannekuvan muodostamiseen ja henkilöstön kehittämiseen.

Keskeiset muuttujat yhdessä mittarissa

Muuttujat

Raportti

Hyötyjä esimiehelle

 • Ohjaa työntekijää toimimaan tavoitteiden mukaisesti
 • Tehostaa työntekijän suoriutumista
 • Auttaa konkretisoimaan työntekijän tilannetta
 • Varhaisen puuttumisen apuväline
 • Auttaa keskustelemaan oikeista asioista

Hyötyjä työntekijälle

 • Selkeyttää työnkuvaa ja tavoitteita
 • Tehostaa vuorovaikutusta esimiehen kanssa
 • Työntekijä saa palauttetta työstään
 • Auttaa suuntaamaan omaa kehitystä
 • Auttaa ottamaan esiin ja keskustelemaan työn haasteista ja kuormitustekijöistä
Arviointi